Tontin varaus ja osto

Varaus → Hyväksyminen → Kauppa → Maksaminen → Rakennuslupa → Lainhuudatus

Tontit jakautuvat sijaintinsa mukaan keskustan asemakaava-alueen tontteihin ja ns. kylätontteihin. Kaava-alueella kaupunki suorittaa ennen tonttien myymistä niitten erottamisen. Kylätontit myydään yleensä erottamattomina määräaloina, ellei toisin ole mainittu, jolloin erottaminen käynnistyy kaupan ja lainhuudatuksen jälkeen "automaattisesti" Maanmittaustoimiston toimesta.

Useamman tontin ryhmässä olevat tontit on merkitty maastoon numeroiduin tunnuskilvin. 

Varaaminen

Sivustolla esiteltyjä kaupungin omistamia tontteja voi varata välittömästi kiinteistö- ja mittaustoimessa.

Varausta varten tulee täyttää tontinvaraushakemus.

Varaajiksi tulee merkitä kaikki ne henkilöt, jotka ovat tulossa ostajiksi. Tontin varauksesta peritään varausmaksuna (= käsirahana) tavallisesti 200 € / tontti, mikä hyvitetään kaupassa osana kauppahintaa. Kaupunginhallitus hyväksyy varausmaksun maksamisen jälkeen varaajat. Hyväksytty tontinvaraus on voimassa enintään 3 kk ja ellei tonttikauppaa tässä ajassa synny tai varaus peruutetaan, varausmaksu jää kaupungille kattamaan syntyneet käsittelykulut.

Varaus katsotaan myös peruuntuneeksi ellei varausmaksua ole maksettu viimeistään varausmaksulaskun eräpäivänä. 

Tontinvaraushakemus tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Ikaalisten Kaupunki
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen