Liittymät ja kaupan keskeisimmät ehdot

Tontin kauppahinta on pelkän tontin maapohjan hinta ilman kunnallisteknisiä maksuja. Kaupan yhteydessä Ikaalisten kaupunki perii myös myydyn tontin osalta erottamismaksun, jonka perusmaksu on alle 2 000 m²:n tontista 850 € (al-veroton) ja suuremmasta tontista 950 €.

Esimerkki erikseen perittävistä kunnallisteknisistä yms. liittymämaksuista 1 000 m²:n tontilla olevalle 150 kerros-m²:n suuruiselle yksiasuntoiselle omakotitalolle. Laskelma perustuu 1.1.2013 voimassa olleisiin taksoihin ja on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi. Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä.

Liittyminen Ikaalisten Vesi Oy:n vesijohtoverkkoon sekä jäte- ja hulevesi-viemäriverkkoon:

Vesijohtoverkko: Liittymismaksu 1 200 € (al-veroton)

Jätevesiviemäriverkko: Liittymismaksu 1 400 € (al-veroton).

Hulevesiviemäriverkko: Liittymismaksu 500 € (al-veroton).
Lisäksi verkostolaitos (uusilla alueilla Ikaalisten Vesi Oy ja vanhoilla alueilla Ikaalisten kaupunki perii taloliittymien liitosjohtojen rakentamisesta viemärin ja vesijohdon osalta 800 € (alv 0 %) ja hulevesiviemärin osalta (sade- ja kuivatusvesiä varten) 300 € (alv 0 %).

Lisätietoja:
Ikaalisten Vesi Oy, puh. (03) 458 7717
Poppelikatu 7, 39500 Ikaalinen
www.ikaalistenvesi.fi

Liittyminen Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönjakeluverkkoon ja Leppäkosken Energia Oy:n maakaasu- ja kaukolämpöverkkoon:

Sähköverkko: Liittymismaksu alkaen 1 900 € (alv 0%) pääsulakkeen ollessa 3 x 25 A. KWh-mittarin ja talokohtaisen liittymiskaapelin hinta ei sisälly liittymismaksuun.

Maakaasu- ja kaukolämpöverkko: Tarkista liittymismahdollisuus yhtiöstä.

Lisätietoja:
Leppäkosken Sähkö -konserni, puh. (03) 45 031
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
www.leppakoski.fi

Liittyminen Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n valokuitu- ja kaapeli-TV-verkkoon: Tarkista liittymisehdot yhtiöstä.

Lisätietoja:
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, puh. (03) 45051
Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen
www.ipp.fi

Luovutuskirjan ehtona kaupassa on vaatimus tontin rakentamisesta rakentamistapaohjeiden mukaisesti kolmen vuoden kuluessa kaupan voimaantulosta. Poikkeamisista ja muista ehdoista voi neuvotella rakennustarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin kanssa.