Liittymät ja kaupan keskeisimmät ehdot

Tontin kauppahinta on pelkän tontin maapohjan hinta ilman kunnallisteknisiä maksuja. Kaupan yhteydessä Ikaalisten kaupunki perii myös myydyn tontin osalta erottamismaksun, jonka perusmaksu on alle 2 000 m²:n tontista 950 € (al-veroton) ja suuremmasta tontista 1050 €.

Esimerkki erikseen perittävistä kunnallisteknisistä yms. liittymämaksuista 1 000 m²:n tontilla olevalle 150 kerros-m²:n suuruiselle yksiasuntoiselle omakotitalolle. Laskelma perustuu 1.1.2020 voimassa olleisiin taksoihin ja on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi. Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä.

Liittyminen Ikaalisten Vesi Oy:n vesijohtoverkkoon sekä jätevesiviemäriverkkoon:

Vesijohtoverkko: Liittymismaksu 1 200 € (al-veroton)
Jätevesiviemäriverkko: Liittymismaksu 1 400 € (al-veroton)
Lisäksi peritään taloliittymien liitosjohtojen rakentamisesta viemärin ja vesijohdon osalta
800 € (alv 0 %). (Uusilta alueilta Ikaalisten Vesi Oy ja vanhoilta alueilta Ikaalisten kaupunki)

Lisätietoja:
Ikaalisten Vesi Oy, puh. (03) 458 7717
Poppelikatu 7, 39500 Ikaalinen
www.ikaalistenvesi.fi

Liittyminen Ikaalisten kaupungin hulevesi-viemäriverkkoon:
Hulevesiviemäriverkko: Huleveden vuosimaksut €/v, määräytyy kiinteistön kerrosalan mukaan: kerrosala <300 m² 43,60 € (alv 0 %) kerrosala >300 m² 70,85 € (alv 0 %)
Lisätietoja: Tekniset palvelut, puh 044 7301 262
Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/

Liittyminen Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönjakeluverkkoon ja Leppäkosken Lämmön maakaasu- ja kaukolämpöverkkoon:
Sähköverkko: Liittymismaksu alkaen 1 900 € (alv 0%) pääsulakkeen ollessa 3 x 25 A
KWh-mittarin ja talokohtaisen liittymiskaapelin hinta ei sisälly liittymismaksuun
Maakaasu- ja kaukolämpöverkko: Tarkista liittymismahdollisuus yhtiöstä
Lisätietoja: Leppäkosken Sähkö -konserni, puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen www.leppakoski.fi

Liittyminen Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n valokuitu- ja kaapeli-TV-verkkoon:
Tarkista liittymisehdot yhtiöstä
Lisätietoja: Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, puh. 03 45051
Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen www.ipp.fi

Luovutuskirjan ehtona kaupassa on vaatimus tontin rakentamisesta rakentamistapaohjeiden mukaisesti kolmen vuoden kuluessa kaupan voimaantulosta. Poikkeamisista ja muista ehdoista voi neuvotella rakennustarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin kanssa.