Sarkinranta

Sarkinrannan kaunis alue sijaitsee Ikaalisten keskustaajaman kaakkoispuolella Sarkkilanjärven rantatörmällä. Vanhan Tampereentien varressa on turvallinen kevyenliikenteen väylä.

Keskustan tonttiesite pdf.

Pääasiassa loivasti lounaaseen kohti Sarkkilanjärveä laskeva alue on energiataloudellisesti edullista, sillä pohjoispuolen kylmiltä tuulilta on suojaamassa metsäinen mäki ja eteläpuoli on lämmintä ja aurinkoista rinnettä. Tämä mahdollistaa aurinkoenergian hyödyntämisen. Alueen halki kulkee myös maakaasuputki. Isot tonttikoot mahdollistavat myös maalämmön käyttöönoton.

Joka kotiin on hyvät tietoliikenneyhteydet, sillä alueelle on rakennettu kiinteistökohtainen valokuituverkosto.

Suurehkot tontit soveltuvat hyvin kotipuutarhankin perustamiseen. Laajat peltopuistot antavat alueelle avaran ja maaseutumaisen ilmeen. Sarkkilanjärven rantaan rakennettava uimaranta ja venevalkama mahdollistavat vesistön virkistyskäyttömahdollisuudet. Ranta-asukkaiden rauhan turvaa kielto liikkua järvellä moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla.

Sarkinrannan tonttihinnat:

Kaikista Ikaalisten Kaupungin tonteista saa nyt LAPSIALENNUKSEN, joka on 10 % jokaisesta alaikäisestä lapsesta!

Tonttihinnat merkitty sinisellä.

videoita Sarkinrannasta:

2018: